DIRECT heeft een sterke wil om goede zorgverleners te leveren. Daarom hebben wij een gedragscode voor onze werknemers om professioneel en correct te handelen. Heeft u toch een probleem of is er een klacht ontstaan? Wij proberen dan in goed overleg tot een passende oplossing te komen samen met de betrokkenen. DIRECT hecht waarde aan de samenwerking met elkaar. Met dit klachtenformulier kunnen wij uw klacht in behandeling nemen. U kunt dit formulier ook gebruiken als u een klacht heeft over onze organisatie.

Reacties zijn uitgezet