Word zelfstandige zorgprofessional in 10 stappen!

Het aantal ZZP’ers in de gezondheidszorg neemt steeds meer toe. Steeds meer zorgprofessionals kiezen voor vrijheid en willen zelfstandig hun werk organiseren. Maar hoe wordt je nou een zzp’er? Nou je wordt een zelfstandige zorgprofessional in 10 stappen.

1. Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Wanneer je het besluit neemt om zelfstandig ondernemer te worden in de zorg, begin je nadat je natuurlijk goed hebt geïnformeerd, met het inschrijven van jouw onderneming in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). De inschrijving bij de KvK is verplicht voor alle zelfstandige ondernemers, dus ook voor ZZP’ers in de zorg.

Goed om te weten: wanneer je je hebt ingeschreven bij de KvK, hoef je je niet nog zelf aan te melden als ondernemer bij de Belastingdienst. Dat gebeurt automatisch wanneer de KvK jouw inschrijving verwerkt; zij geven jouw gegevens rechtstreeks door aan de fiscus.

TIP: Geef bij kvk niet je telefoonnummer op want je wordt daarna lastig gevallen door allerlei callcenters (kvk verkoopt contact gegevens). En denk na over een goede bedrijfsnaam. Wil je bedrijf en prive wat scheiden, gebruik dan niet je eigen naam als bedrijfsnaam. Want een call center heeft dan je naam en je telefoonnummer. Dus denk goed na over welke gegevens je deelt.

2. Modelovereenkomst afsluiten

Omdat de overheid schijnzelfstandigheid zoveel mogelijk wil uitsluiten, zijn de ZZP-modelovereenkomsten in het leven geroepen.

Inmiddels zijn er verschillende modelovereenkomsten voor ZZP’ers in de zorg goedgekeurd en gepubliceerd op de website van de Belastingdienst, waaronder contracten voor ZZP’ers in de thuiszorg, verpleegkundigen en zelfstandige ondernemers die als waarnemer werken voor huisartsen en tandartsen. Dat wil niet zeggen dat je met zo’n overeenkomst altijd goed zit.
Werk je via een bureau of platform zoals bij ons dan regelen wij dit allemaal voor je om te zorgen dat je met een goede overeenkomst werkt! Inschrijven als zelfstandige bij ons kan hier

3. Inschrijven in het BIG-register

BIG staat voor ‘Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg’. Ben jij apotheker, arts, fysiotherapeut, tandarts, gezondheidszorgpsycholoog, psychotherapeut, verloskundige of verpleegkundige en wil je jouw beroep uitvoeren als zelfstandig ondernemer of in loondienst?

Dan behoor je tot de professionals uit de zorgsector voor wie, na het afronden van hun opleiding, de inschrijving in het BIG-register verplicht is. Per functie en beroep gelden er verschillende eisen voor het behouden van jouw registratie in het BIG-register. Denk daarbij aan het behalen van voldoende PE-punten.

Houd er rekening mee dat je je om de vijf jaar zult moeten herregistreren, waarbij je moet aantonen dat je nog steeds voldoet aan een werkervarings- of scholingseis. Klik hier voor een compleet overzicht van de laatste cijfers en ontwikkelingen in jouw sector.

Ben je verzorgende, begeleider of helpende dan hoef je je niet in te schrijven in het BIG register. Steeds meer organisaties verlangen wel dat je een hkz keurmerk hebt.

4. Regel je diensten!

Indien je werkt als zelfstandig verzorgende, waarnemer of verpleegkundige en er zeker van wilt zijn dat je jouw cliënten verzekerde zorg biedt voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) of de Wet langdurige zorg (Wlz), kun je dat op verschillende manieren realiseren. Een bekende mogelijkheid is om jouw diensten aan te bieden via toegelaten instellingen, zoals een thuiszorgorganisatie, zorginstelling of bemiddelingsbureau zoals de onze.

Je kunt ook via ons DIRECT platform voor zorgprofessional aan diensten komen. Handig met een app, inschrijven op opdrachten en diensten!

Bedenk goed dat je minimaal 3 opdrachtgevers moet hebben om door de belastingdienst als zelfstandige te worden aangemerkt! Via ons platform werk je DIRECT bij verschillende organisaties zonder bemiddeling en kom je zodoende aan de vereiste drie opdrachtgevers.

Het is natuurlijk ook mogelijk om zelfstandig overeenkomsten te sluiten met zorgkantoren/verzekeraars. De persoonlijke verzorging, verpleging of begeleiding die je jouw klanten thuis levert, is dan verzekerd. Er is dan sprake van ‘zorg in natura’, hetgeen ook het geval is wanneer je zorg verleent via een persoonsgebonden budget.

5. Werk met de juiste tarieven

Als ondernemer in de zorg ben je vrij in het bepalen van jouw tarief al zal niet elke organisatie precies betalen wat je wilt. De overheid bepaalt het zorgkader waarin maximale tarieven en volumes zijn opgenomen. Vraag goed rond naar tarieven.

Bedenk goed hoe je jouw tarief bepaald, welke toeslagen je wilt hanteren en je reiskosten bijvoorbeeld. Sommigen werken met een all-in tarief anderen krijgen een vast tarief via een bureau. Vraag rond aan soortgelijke zelfstandigen wat zij hanteren en wij kunnen je hier ook over inlichten. Neem dan contact met ons op via 06. 270 270 25

Ondernemers die werkzaam zijn in de zorg worden vrijgesteld van btw.

6. Stel algemene voorwaarden op

Het opstellen van algemene voorwaarden is niet verplicht, maar zo’n juridisch contract is een belangrijk onderdeel van je bedrijfsvoering. Het kan je namelijk behoeden voor bepaalde zakelijke problemen. In de algemene voorwaarden neem je bijvoorbeeld regels op over de betalingsvoorwaarden, bedrijfsaansprakelijkheid, geheimhouding en hoe je eventuele klachten in behandeling neemt.

Wij werken met overeenkomsten en algemene voorwaarden. We kunnen je hierin natuurlijk helpen.

Tip: zorg dat je een logo, website en visistekaartjes hebt. De belastingdienst vind het belangrijk dat je je echt als ondernemer profileert!

7. Ga goed verzekerd van start

Het is voor iedere Nederlander verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Dat geldt dus ook voor zelfstandige zorgprofessionals. Daarnaast kiezen veel werkgevers en zelfstandige ondernemers ervoor om zich ook tegen andere (bedrijfs)risico’s te verzekeren. Het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering is zelfs verplicht!

Je kunt ook nog denken aan een arbeidsongeschiktheid- en ongevallenverzekering. Houd er daarnaast ook rekening mee dat je als ZZP’er bijvoorbeeld zelf verantwoordelijk bent voor het opbouwen van aanvullend pensioen.

Je moet ook een klachtenregeling geregeld hebben, dwz aangesloten zijn bij een erkende klachten en geschillencommisie. Dit is verplicht! Je kan hier meer informatie bij ons over vragen. Neem contact met ons op voor advies over verzekeringen en klachtenregeling.

8. Regels voor een bedrijf aan huis

Sommige zelfstandige professionals kiezen ervoor om vanuit huis te werken en in bepaalde gevallen hun cliënten op deze locatie te behandelen. Denk bijvoorbeeld aan een fysiotherapeut. Daar mag je niet zomaar mee beginnen; je bent in de meeste gevallen verplicht om dit te laten weten aan jouw gemeente.

In sommige gemeenten zul je een onttrekkingsvergunning moeten aanvragen. Op die manier krijg je toestemming om de woning aan de woningvoorraad te onttrekken en mag je jouw woning als bedrijfsruimte gebruiken. Een bedrijf aan huis kan ook gevolgen hebben voor jouw belastingaangifte en jouw eventuele huur- of hypotheekovereenkomst. Klik hier voor meer informatie.

9. Houd patiëntendossiers bij

Zorgverleners moeten als ze direct bij een client werken zonder tussenkomst van bv. een zorgorganisatie of bureau van iedere cliënt een (medisch) dossier bijhouden. Hierin leg je gegevens vast over onder andere de gezondheid van patiënten en het behandeltraject.

Let op: iedere patiënt heeft het recht zijn medisch dossier in te zien. Hij heeft alleen geen toegang tot jouw persoonlijke werkaantekeningen en gegevens die de privacy van een derde persoon kunnen schaden.

Je bent verplicht om patiëntendossiers ten minste vijftien jaar te bewaren.

Meestal geld dit dus niet als je via een bureau bij een organisatie werkt al is het wel aan te raden een dossier bij te houden.

10. Verklaring omtrent Gedrag (de VOG).

Veel zorgorganisaties willen dat je een geldige verklaring omtrent gedrag kan overleggen. Dit is een verklaring dat je van onbesproken gedrag bent en in de sector kan werken. Je kan deze verklaring opvragen bij jouw gemeente of wij kunnen dat digitaal voor je aanvragen. Je wordt dan gescreend door het ministerie van justitie en binnen 6 weken krijg je hier een verklaring van.

Met onze grote poule aan opdrachtgevers en zelfstandige zijn we jouw graag van dienst om je te helpen bij het zelfstandige ondernemerschap.

Heb je nog vragen laat het ons weten op info@directzorgpersoneel.nl.

En nu DIRECT aan de slag!